Hem Hem
Hem Hem    

Hej och välkommen till PJS!

Save the dates!

18 januari: fredagkväll gudstjänst 17.30 - 19

22 februari: fredagkväll Kabbalat shabbat med knytis middag 18-22 .

23 februari: lördagsgudstjänst 10 - 11.30

29 mars: fredagkväll Kabbalat shabbat med knytis middag 18.00 - 22

30 mars: lördagsgudstjänst 10 - 11.30

20 april: 2a Seder

24 maj: fredagkväll gudstjänst 17.30 - 19


Läs om Progressiv Judendoms nya progressiva siddur,
Kol Haneshama


Glöm inte att betala in medlemsavgiften!
Postgiro: 161 65 39-1


Bli eller fortsätt att vara medlem i PJS
genom att betala redan nu medlemsavgiften för 2019

--------
Medlem i Judiska Församlingen
200:- per person över 18
--------
Icke medlemmar i Judiska Församlingen
300:- per person över 18
--------
till Progressiv Judendom
i Stockholm,
Plusgiro 161 65 39 - 1
Glöm inte att skriva ditt namn på betalningen