Hem Hem
Hem Hem    


Hej och välkommen till PJS!


Välkommen till nya årets första progressiva helg.
19-20 januari 2018

Då får ni träffa Diane Tiferet Lakein,
en, för oss, helt ny svensktalande progressiv rabbin från Tyskland/USA/Sverige.

Rabbin Lakein kommer att leda gudstjänster och seminarium på temat gudsbegreppet:
Finns Gud? Vad är Gud? Hur hanterar jag/vi gudsbegreppet?

Fredag den 19 januari
kl. 18.00 - Musikalisk kabbalat shabbat

Rabbin Lakein leder en kort gudstjänst.
Musikerna Nathaniel Glasser & Co medverkar.
Efter gudstjänsten samlas vi till mat och prat vid PJS knytkalaset.
Ta med vegetariskt, fisk eller mjölkmat.
Drycker till självkostnadspris.

Lördag den 20 januari
kl. 10.00 - Rabbin Lakein leder gudstjänsten.
Kiddush efterföljer.

kl 12.30 - shiur/seminarium på helgens tema

Obligatorisk anmälan till
pjsstockholm@gmail.com
så snart som möjligt, senast den 16 januari.
Lokal på Södermalm - adress vid anmälan.


Bli eller fortsätt att vara medlem i PJS
genom att betala medlemsavgiften för 2017

--------
Medlem in Judiska Församlingen
150:- per person över 18
200:- per familj
--------
Icke medlemmar in Judiska Församlingen
250:- per person över 18
350:- per familj

--------
till Progressiv Judendom
i Stockholm,
Plusgiro 161 65 39 - 1
Glöm inte att skriva ditt namn på betalningen
.