Hem Hem
Hem Hem    

Hej och välkommen till PJS!

Save the dates!

13-14 oktober - Progressiv helg med rabbin Rebecca Birk.


Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2017!

Bli eller fortsätt att vara medlem i PJS
genom att betala medlemsavgiften för 2017

--------
Medlem i Judiska Församlingen
150:- per person över 18
200:- per familj
--------
Icke medlemmar i Judiska Församlingen
250:- per person över 18
350:- per familj

--------
till Progressiv Judendom
i Stockholm,
Plusgiro 161 65 39 - 1
Glöm inte att skriva ditt namn på betalningen
.