Hem Hem
Hem Hem    

Hej och välkommen till PJS!

Välkommen till en progressiv helg
med vår gästrabbin Rebecca Birk från London.
16-17 november 2018

Tema: Leva judiskt idag - hur klarar vi balansgången mellan utmaningar och val?

Fredag den 16 November
kl. 18.00
Kabbalat shabbat - rabbin Birk leder gudstjänsten.
Nathaniel Glasser med flera stöder med musik.
Efter gudstjänsten samlas vi till mat och prat vid knytkalaset med
vegetarisk, fisk och mjölkmat. Drycker till självkostnadspris.

Lördag den 17 November
kl. 10.00

Gudstjänst med barmitsva

Kiddush gemensam med Stora Synagogan.

Vi använder förstås vår nya siddur Kol Haneshama.
(Vår siddur kommer att finnas att köpa till medlemspris även denna gång.

Möjlighet till enskilt samtal med rabbin Rebecca. Meddela när du anmäler dig, så bokar vi en tid under helgen.

Obligatorisk anmälan till varje delprogram,
senast den 12 november.
till: pjsstockholm@gmail.com
Lokal meddelas vid anmälan.


OBS att rabbin Birk inleder Limmud med Havdala på lördag eftermiddag 17 november.


Läs om Progressiv Judendoms nya progressiva siddur,
Kol Haneshama


Glöm inte att betala in medlemsavgiften!
Postgiro: 161 65 39-1


Bli eller fortsätt att vara medlem i PJS
genom att betala redan nu medlemsavgiften för 2019

--------
Medlem i Judiska Församlingen
200:- per person över 18
--------
Icke medlemmar i Judiska Församlingen
300:- per person över 18
--------
till Progressiv Judendom
i Stockholm,
Plusgiro 161 65 39 - 1
Glöm inte att skriva ditt namn på betalningen