Hem Hem
Hem Hem    

Hej och välkommen till PJS!

Save the dates!

Är förnyelse möjlig?

Hur får vi nytändning och inspiration av judendomen i svåra tider?
Rabbin Rebecca Birk från England är tillbaka och leder en helg med PJS på detta tema.

Fredag den 13 oktober
kl. 18.00

Musikalisk kabbalat shabbat.
Dans med torarullar (Simchat Tora).
Rabbin Birk leder gudstjänsten och
inleder helgens tema.
Nathaniel Glasser och Marianne Prager stöder med musik och sång.

Efter gudstjänsten samlas vi till mat och prat vid knytkalaset med vegetarisk, fisk och mjölkmat.
Drycker till självkostnadspris.


Lördag den 14 oktober
kl. 10.00
Rabbin Birk leder gudstjänsten då två barn firar sin bar/bat mitsva.
.
Kiddush - kl. 11.30
gemensam med besökarna i Stora Synagogan

Fruitful discussions - ca kl. 13.15
på helgens tema med rabbin Rebecca.

Möjlighet till enskilt samtal med rabbin Rebecca Birk. Boka tid i samband med anmälan.

Lokal centralt i Stockholm. Adress mm meddelas när du anmält dig.

Obligatorisk anmälan gärna omgående,
dock senast 11 oktober
till: pjsstockholm@gmail.com


Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2017!

Bli eller fortsätt att vara medlem i PJS
genom att betala medlemsavgiften för 2017

--------
Medlem i Judiska Församlingen
150:- per person över 18
200:- per familj
--------
Icke medlemmar i Judiska Församlingen
250:- per person över 18
350:- per familj

--------
till Progressiv Judendom
i Stockholm,
Plusgiro 161 65 39 - 1
Glöm inte att skriva ditt namn på betalningen
.