Hem Hem
Hem Hem    

 

Program for 2017 (Preliminärt)

12 Februari -Tu bishvat seder

28 Februari - årsmöte

11 April - Pesach Seder andra aftonen

4 Juni - Shavuot, Långholmen utomhus

September/oktober - rabbi Rebecca Birk helg

November - Fredag kväll Kabbalat shabat


Bli eller fortsätt att vara medlem i PJS
genom att betala medlemsavgiften för 2017

--------
Medlem i Judiska Församlingen
150:- per person över 18
200:- per familj
--------
Icke medlemmar i Judiska Församlingen
250:- per person över 18
350:- per familj

--------
till Progressiv Judendom
i Stockholm,
Plusgiro 161 65 39 - 1
Glöm inte att skriva ditt namn på betalningen
.