Hem Hem
Hem Hem    

Progressiv judendom – vad är det?

 • En levande, öppen och innerlig judendom,
  som kan överleva i framtiden och har mening
  för människor i vår tid
 • Judiska traditioner bevaras och utvecklas,
  bland annat genom att både hebreiska och svenska används i gudstjänsten
 • Kvinnor och män är jämställda, i gudstjänsten
  och i alla andra delar av judiskt liv
 • Judendomen och den judiska traditionen
  är grunden i det gemensamma arvet. Mångfald är en tillgång och individen har frihet att själv ta ställning i trosfrågor och till den roll den judiska lagen (halacha) ska ha i det personliga livet
 • Judendomen som öppen och välkomnande
  till ett judiskt liv, oavsett olikheter i härkomst
 • En judisk identitet som bygger både på judisk tradition och modern judisk kultur.

Bli eller fortsätt att vara medlem i PJS
genom att betala medlemsavgiften för 2018

--------
Medlem i Judiska Församlingen
150:- per person över 18
200:- per familj
--------
Icke medlemmar i Judiska Församlingen
250:- per person över 18
350:- per familj

--------
till Progressiv Judendom
i Stockholm,
Plusgiro 161 65 39 - 1
Glöm inte att skriva ditt namn på betalningen
.