Hem Hem
Hem Hem    

Progressiv Judendom i Stockholm
PJS

Progressiv Judendom i Stockholm är en ideellt och politiskt obunden förening vars ändamål är att främja en progressiv judisk rörelse inom Judiska församlingens i Stockholm upptagningsområde. Med gudstjänster, studier, firande av helger och andra verksamheter vill föreningen utveckla judiskt liv och judiska traditioner i det svenska samhället.

PJS bildades våren 2005 för att tillgodose behovet av ett progressivt judiskt alternativ i Stockholmsregionen. Föreningen har ett nätverk med drygt 100 personer på sin medlems/sympatisörslista och är en del av den världsomspännande reformrörelsen.

Ett par gånger per säsong ordnas lördagsgudstjänster och Kabalat shabat/fredagskvällar med kort gudstjänst och mat (knytkalas).
Programmet kommer att finnas i församlingens kalender.

Till gudstjänsterna har PJS tagit fram en egen Siddur/bönbok, Siddur Kol Haneshama, med text på hebreiska, transkriberad hebreiska och svenska. Jämförda med gudstjänster i Stora synagogan är de progressiva kortare med en större del på svenska. Naturligtvis deltar kvinnor och män på lika villkor.

Progressiv Judendom i Stockholm är medlem i World Union for Progressive Judaism, den judiska religiösa inriktningen med flest medlemmar världen över.


Bli eller fortsätt att vara medlem i PJS
genom att betala redan nu medlemsavgiften för 2021

--------
Medlem i Judiska Församlingen
200:- per person över 18
--------
Icke medlemmar i Judiska Församlingen
300:- per person över 18
--------
till Progressiv Judendom
i Stockholm,
Swish 123 546 8376
Plusgiro 161 65 39 - 1
Glöm inte att skriva ditt Namn och Medlem 2021 på betalningen