Hem Hem
Hem Hem    

 

För att bli medlem i föreningen Progressiv Judendom i Stockholm eller för fortlöpande information kontakta:

pjsstockholm@gmail.com

 


Bli eller fortsätt att vara medlem i PJS
genom att betala medlemsavgiften för 2018

--------
Medlem i Judiska Församlingen
150:- per person över 18
200:- per familj
--------
Icke medlemmar i Judiska Församlingen
250:- per person över 18
350:- per familj

--------
till Progressiv Judendom
i Stockholm,
Plusgiro 161 65 39 - 1
Glöm inte att skriva ditt namn på betalningen
.