Progressiv Judendoms bar- och batmitzvah-program

PJS har haft bar- och batmitzvah-firande under de senaste 16 åren. I år har PJS emellertid introducerat ett nytt bar- och batmitzvah-program som använder en särskilt utvald läroplan från USA. Det nyligen lanserade programmet syftar till att vara både utmanande och att presentera progressiva värden. Den nya gruppen studenter som ska gå programmet gav det namnet Mitsva Power.

I Mitsva Power träffas eleverna en gång i veckan i två timmar. Under den här tiden deltar eleverna i en kort gudstjänst, samt en lektion i hebreiska och judiska studier. De hebreiska lektionerna använder läroplanen Mitkadem. Denna läroplan utvecklar läsförmåga och rituellt ordförråd. Lektionerna i judiska studier baseras på läroplanen Chai som utforskar nyckelvärden och principer för Torah, böneläsning och traditionella välsignelser, samt Gemilut Chasadim (“kärleksfulla handlingar”), med fokus på att bygga judisk identitet och gemenskap. Du kan läsa mer om läroplanen Mitkadem och Chai på Behrman House website (https://store.behrmanhouse.com/).

Förutom de veckovisa mötena slutför alla studenter ett projekt om Tikun Olam som betonar att aktivt göra vår värld till en bättre plats, oavsett om det är miljömässigt, kulturellt eller ekonomiskt.

Eftersom många av studenternas familjer har familjemedlemmar eller nära familjerelationer som inte är judiska, innehåller programmet också ett projekt som behandlar studentens judiska identitet i ett kulturellt och religiöst mångsidigt sammanhang.

All instruktion sker på svenska.

En del av aktiviteterna i Mitsva Power planeras som gemensamma aktiviteter med Församlingens Bnei Mitzvah-program. Programmet har för närvarande 10 studenter och planerar att snart utöka sin kapacitet.

För mer information om programmet, skriv till oss på utbildning@progjud.se