Siddur Kol Haneshama

En siddur är bredvid Bibeln och Talmud en av de skrifter som utgör grunden för den judiska traditionen. Den utgör både ett litterärt, kulturellt och religiöst arv som används för gudstjänster och sabbatsfirande. SIDDUR KOL HANESHAMA, Själens röst, är en modern siddur, med genomgående parallella texter på svenska, hebreiska och transkriberad hebreiska och med introducerande faktatexter om judisk tradition, dess seder, riter, texttolkningar och liturgi. Den beskriver det judiska året med dess olika helger, liksom passagerna i den judiska livscykeln, och kan därför fungera som en introduktion till judiskt liv även för den oinitierade.

Boken kan köpas i e-bokhandeln och den kommer att finnas i Kosherian i Bajit.

Adlibris:
https://www.adlibris.com/se/bok/siddur-kol-haneshama-sjalens-rost-judisk-bonbok-9789163953019

Bokus:
https://www.bokus.com/bok/9789163953019/siddur-kol-haneshama-sjalens-rost-judisk-bonbok/