Kontakt

Har du frågor eller vill ha mer information?
Skicka ett mail till oss på:
info@progjud.se 

Frågor kring Progressiv Judendom i Stockholms Bnei mitsva program kan du mejla till:
utbildning@progjud.se 

För information om konversion eller progressiv judendom i allmänhet kontakta Rabbi Rebecca Lillian:  rabbi@progjud.se

Var tålmodig. Vi är en liten styrelse och det kan ta lite tid att svara på mail.