Utbildningsprogram

Sukkat Shaloms ungdomsutbildning heter Mitsva Power. Dess uppdrag är att erbjuda studenter och deras familjer tillgång till deras judiska arv.

Programmet lanserades hösten 2020 och har för närvarande tre åldersgrupper: 7-9, 9-11 och b’mitsva (11-13). Kursplanen fokuserar på judendomens tre pelare: torah, avodah (bön) och gmilut chasidim (goda gärningar). Med hjälp av läroplaner från USA, Mitkadem (program för hebreiska studier) och Chai (program för Judiska studier) från Berhman House, får våra elever en stark grund i hebreiska och utforskar judisk text och judiska värderingar. I allmänhet ger programmet familjer en upplevelsebaserad judisk utbildning i ett samtida sammanhang.

Eftersom många av elevernas familjer har familjemedlemmar eller nära familjevänner som inte är judar, tar programmet upp elevernas judiska identitet i ett mångkulturellt och multireligiöst sammanhang. Programmet syftar med andra ord till att berika och stärka elevernas judiska identitet och kunskap inom detta mångsidiga sammanhang.

Programmet träffas en gång i veckan i två timmar. För b’mitsva-studenter måste studenter delta i minst två hela terminer innan deras b’mitsva-ceremoni.

Mitsva Power-studenter deltar också i Judiska Församlingens Bejachad-program. Se info här: Bejachad

Observera: för närvarande, hösten 2023, har Mitsva Power nått sin maximala kapacitet (20 b’mitsva-studenter och 12 elever i yngre åldersgrupper).

All undervisning sker på svenska.

För mera information skriv till: utbildning@progjud.se