Bar- och batmitsva program

PJS har under många år haft egen utbildning för bar och bat mitsva. I år har vi börjat ett helt nytt bene mitsva-program med en läroplan som utvecklats i USA. Den innebär en både utmanande och engagerande utforskning av de värderingar som en progressiv judendom står för. Tio bene mitsva-elever (kan bli fler) träffas en gång i veckan i två timmar för att lära sig hebreiska (läroplanen Mitkadem) för att utveckla sitt ordförråd och förmågan att läsa och förstå de hebreiska orden. I sina judiska studier (läroplanen Chai) kommer de att lära känna grundläggande värden och principer i Toran, i böner och traditionella välsignelser, samt Gemilut chasadim (kärleksfulla handlingar) för att med detta som grund bygga en stark judisk identitet och gemenskap. Var och en ska genomföra ett projekt på temat Tikkun olam, hur vi kan göra världen till en bättre plats, och själv medverka vid en gudstjänst.

Barnen har själva gett programmet namnet Mitsva Power.

Eftersom många av elevernas familjer har familjemedlemmar eller nära vänner som inte är judiska, innehåller programmet också ett projekt som behandlar studentens judiska identitet i ett kulturellt och religiöst mångsidigt sammanhang.

All undervisning sker på svenska.

En del aktiviteter planeras som gemensamma med församlingens bene mitsva-program.

För mera info skriv till: utbildning@progjud.se

Läs mera om Mitkadem och Chai på Behrman House sajten: https://store.behrmanhouse.com/