Om PJS

Vilka är vi?

Progressiv Judendom i Stockholm (PJS) / Sukkat Shalom är den progressiva grenen (liberal / reform / reconstructionist) av judendomen inom Stockholms judiska församling. Progressiv Judendom i Stockholm (PJS) bildades våren 2005 som en ideell och politiskt obunden förening, för att svara mot behovet av ett progressivt alternativ i det judiska Stockholm. Det var samtidigt ett sätt att återknyta till den inriktning som Stora synagogan haft från sin invigning 1870 ända fram till efterkrigstiden. För ett par år sedan beslutade vi att använda rubriken Sukkat Shalom för vår religiösa gemenskap, vår kehila, medan det formella namnet fortfarande är Progressiv Judendom i Stockholm. I år, 2023, får vi för första gången en egen, permanent rabbin på halvtid. Hon heter Rebecca Lillian och ser fram emot att träffa alla medlemmar, nya som gamla.

Med gudstjänster, studier, gemensamt firande av shabbat och andra helger vill vi utveckla judiskt liv och judiska traditioner, stärka den judiska identiteten och främja en judisk gemenskap. Under större delen av året har vi gudstjänst två gånger i månaden, med mycket musik och sång och efterföljande mingel eller knytkalas. Därutöver studier och undervisning, under ledning av vår rabbin och andra ledare/utbildare, flera gånger i månaden.

Vårt utbildningsprogram för ungdomar heter Mitsva Power. Dess uppdrag är att erbjuda studenter och deras familjer en tillgång till deras judiska arv. Eftersom många av elevernas familjer har familjemedlemmar eller nära familjevänner som inte är judar, tar programmet upp elevernas judiska identitet i ett mångkulturellt och multireligiöst sammanhang. Våra b’mitsvah-studenter måste delta i minst två hela terminer innan deras b’mitsva-ceremoni.

Vi använder vår egen progressiva siddur, Kol Haneshama, Själens röst, en bönbok med texterna parallellt på hebreiska, transkriberad hebreiska och svenska och med många förklarande texter. Den kan därför fungera som en introduktion till judendomen. Sukkat Shalom är konsekvent egalitär, vi gör inte skillnad på kvinnor och män, båda deltar på lika villkor. Både kvinnor och män räknas in i minjan och kan kallas till toran. Judisk börd räknas likvärdigt på moderns och faderns sida och vi välkomnar familjer i så kallade blandäktenskap.

En del av det judiska Stockholm.
Sukkat Shalom är en viktig pusselbit i ett judiskt Stockholm som består av många delar, både religiösa och ickereligiösa. Grundläggande för detta pluralistiska judiska Stockholm är församlingen, som ger ett viktigt stöd till Sukkat Shalom och dess progressiva verksamhet. Vi uppmuntrar medlemmar i Sukkat Shalom att också vara medlemmar i Judiska församlingen i Stockholm, men det är inget krav.