Om PJS

Vilka är vi?

Progressiv Judendom i Stockholm (PJS) är den progressiva grenen (liberal, reform) av judendomen inom Stockholms judiska församling. PJS bildades våren 2005 som en ideell och politiskt obunden förening, för att svara mot behovet av ett progressivt alternativ i det judiska Stockholm. Det var samtidigt ett sätt att återknyta till den inriktning som Stora synagogan haft från sin invigning 1870 ända fram till efterkrigstiden. I år, 2023, får vi för första gången en egen, permanent rabbin på halvtid. Hon heter Rebecca Lillian och ser fram att kunna träffa er.

Med gudstjänster, studier, gemensamt firande av shabbat och andra helger vill vi utveckla judiskt liv och judiska traditioner, stärka den judiska identiteten och främja en judisk gemenskap. Under större delen av året har vi gudstjänst en gång i månaden, oftast kabbalat shabbat på fredagskvällen med mycket musik och sång och efterföljande mingel eller knytkalas. Fyra-fem gånger om året en shabbaton, en hel helg med gudstjänster och studier med gästande rabbin. Ett hundratal personer ingår i vårt nätverk, till gudstjänsterna kommer mellan trettio och sjuttio personer.

Vi använder vår egen progressiva siddur, Kol Haneshama, Själens röst, en bönbok med texterna parallellt på hebreiska, transkriberad hebreiska och svenska och med många förklarande texter. Den kan därför fungera som en introduktion till judendomen. Progressiv Judendom i Stockholm är konsekvent egalitär, vi gör inte skillnad på kvinnor och män, båda deltar på lika villkor. Både kvinnor och män räknas in i minjan och kan kallas till toran. Judisk börd räknas likvärdigt på moderns och faderns sida och vi välkomnar familjer i så kallade blandäktenskap.