Om PJS

Vilka är vi?

Sukkat Shalom / Progressiv Judendom i Stockholm är den progressiva grenen (liberal, reform, reconstructionist) av judendomen inom Stockholms judiska församling. Progressiv Judendom i Stockholm (PJS) bildades våren 2005 som en ideell och politiskt obunden förening, för att svara mot behovet av ett progressivt alternativ i det judiska Stockholm. Det var samtidigt ett sätt att återknyta till den inriktning som Stora synagogan haft från sin invigning 1870 ända fram till efterkrigstiden. För ett par år sedan beslutade vi att använda rubriken Sukkat Shalom för föreningens verksamhet, medan det formella namnet fortfarande är Progressiv Judendom i Stockholm. Under 2023, får vi för första gången en egen, permanent rabbin på halvtid. Hon heter Rebecca Lillian och ser fram emot att träffa alla medlemmar, nya som gamla.

Med gudstjänster, studier, gemensamt firande av shabbat och andra helger vill vi utveckla judiskt liv och judiska traditioner, stärka den judiska identiteten och främja en judisk gemenskap. Under större delen av året har vi gudstjänst två gånger i månaden, med mycket musik och sång och efterföljande mingel eller knytkalas. Därutöver studier och undervisning, under ledning av vår rabbin och andra ledare/utbildare, flera gånger i månaden.

Vi använder vår egen progressiva siddur, Kol Haneshama, Själens röst, en bönbok med texterna parallellt på hebreiska, transkriberad hebreiska och svenska och med många förklarande texter. Den kan därför fungera som en introduktion till judendomen. Sukkat Shalom är konsekvent egalitär, vi gör inte skillnad på kvinnor och män, båda deltar på lika villkor. Både kvinnor och män räknas in i minjan och kan kallas till toran. Judisk börd räknas likvärdigt på moderns och faderns sida och vi välkomnar familjer i så kallade blandäktenskap.