Siddur Kol Haneshama

En siddur är bredvid Bibeln och Talmud en av de skrifter som utgör grunden för den judiska traditionen. Den utgör både ett litterärt, kulturellt och religiöst arv som används för gudstjänster och shabbatfirande.

Siddur Kol Haneshama, Själens röst, är en modern siddur, med genomgående parallella texter på svenska, hebreiska och transkriberad hebreiska och med introducerande faktatexter om judisk tradition, dess seder, riter, texttolkningar och liturgi. Den beskriver det judiska året med dess olika helger, liksom passager i den judiska livscykeln, och kan därför fungera som en introduktion till judiskt liv även för den som inte har så stor förkunskap.

Siddur Kol Haneshama har förutom gudstjänsterna en särskild avdelning för shabbat i hemmet, med ett trettiotal shabbatssånger och ett tjugotal av de vanligaste sångerna för de stora helgerna.

Siddur Kol Haneshama kan köpas hos nätbokhandlarna:
Adlibris
Bokus