Siddur Kol Haneshama

En siddur är bredvid Bibeln och Talmud en av de skrifter som utgör grunden för den judiska traditionen. Den utgör både ett litterärt, kulturellt och religiöst arv som används för gudstjänster och sabbatsfirande.

Siddur Kol Haneshama, Själens röst, är en modern siddur, med genomgående parallella texter på svenska, hebreiska och transkriberad hebreiska och med introducerande faktatexter om judisk tradition, dess seder, riter, texttolkningar och liturgi. Den beskriver det judiska året med dess olika helger, liksom passagerna i den judiska livscykeln, och kan därför fungera som en introduktion till judiskt liv även för den oinitierade.

Siddur Kol Haneshama har förutom gudstjänsterna en särskild avdelning för sabbaten i hemmet, med ett trettiotal sabbatssånger och ett tjugotal av de vanligaste sångerna för de stora helgerna.

Siddur Kol Haneshama kan köpas i Kosherian, Bajit eller i nätbokhandeln:
Adlibris
Bokus