Om progressiv judendom

Progressiv judendom – vad är det?

Progressiv judendom utvecklades under 1800-talet som en reformrörelse inom judendomen. Den kallas därför ibland också för ”Reform” eller ”Liberal judendom”. Det är den största riktningen inom judendomen med omkring två miljoner medlemmar i mer än femtio länder. De två andra stora riktningarna är ortodox och konservativ. Progressiv Judendom skiljer sig från dem i främst två avseenden. Den har en mera öppen och liberal hållning vid tolkning av halacha, den judiska lagen. Istället för att betona lagens bokstav söker vi efter dess inre mening och etiska budskap. Progressiv judendom vill att gudstjänsten ska vara meningsfull och begriplig också för den moderna människan. Därför används landets eget språk bredvid hebreiskan. Översättning och transkribering finns för att underlätta för alla att delta och vara närvarande i bönen.

Progressiv Judendom i Stockholm är en del av World Union of Progressive Judaism.