Bli medlem

Ett progressivt alternativ?

Idag har Stockholm tre synagogor – två traditionella och en konservativ som alla är en del av Judiska församlingen i Stockholm. Det finns fyra rabbiner; två traditionella (varav en oberoende i Chabad), en konservativ, samt en progressiv. Progressiv Judendom i Stockholm är en fristående förening som drivs av frivilliga krafter, med ekonomiskt stöd från Judiska församlingen för vår religiösa verksamhet.

Att vara medlem i föreningen Progressiv Judendom i Stockholm (PJS) och Judiska församlingen i Stockholm (JFST) är två skilda saker. Judiska församlingen i Stockholm finansierar största delen av PJS verksamhet; hyror på lokaler, arvoden till musiker och lärare, vår progressiva rabbins lön, mm. PJS medlemsavgifter täcker endast mindre utgifter för löpande verksamhet. Vi är dock beroende av de medlen för att kunna anordna aktiviteter och gudstjänster. 

Om du vill att progressiv judendom ska få en starkare ställning i Judiska församlingen eller om du själv vill delta i och utveckla verksamheten – visa ditt stöd och intresse genom att bli en betalande medlem!

Om du vill bli en ny medlem i Progressiv Judendom i Stockholm, registrera din information HÄR.
Du betalar medlemsavgiften först efter att du registrerat dig och blivit kontaktad.

Nya avgifter för 2024!
Medlem i Judiska Församlingen
250:- per person över 18
Övriga
350:- per person över 18

Betala till: Plusgiro 161 65 39–1  eller  Swish:  123 546 8376
Skriv ”Medlem 2024” och ditt namn på betalningen.

Du kan också hitta oss i vår grupp på Facebook:
Progressiv Judendom i Stockholm